Meer resultaten voor evidence-based

evidence-based
1 Wat is Evidence Based Practice? VAR Limburg.
Evidence Based Practice EBP is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. De praktijk van evidence-based practice impliceert het integreren van individuele klinische expertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is, in combinatie met de voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt.
Evidence-based practice - Wikipedia.
Daarnaast is het waarschijnlijk dat de werkzaamheid van evidence-based methoden maar voor een klein deel misschien 15, 1 uit de methode zelf voortkomt en voor meer dan 35 uit de responsiviteit van de hulpverlener en 40 vanuit de client zelf.
Evidence-based practice Zoeken Nurse Academy.
Rubrieken: Evidence-based nursing. In steeds meer ziekenhuizen wordt er gewerkt aan de implementatie van het evidence-based practice EBP gedachtegoed of evidence-based behandelingen in de dagelijkse klinische praktijk. Dit wordt zowel vanuit de Nederlandse overheid, accreditatieorganen als vanuit de beroepsorganisaties gestimuleerd.
Evidence-based werken en de noodzaak om breder te kijken - Waardigheid en trots.
Kern van het advies: evidence-based practice heeft veel goeds gebracht, maar voor goede zorg is meer nodig dan de uitkomst van alleen maar wetenschappelijk onderzoek. Dat komt omdat de wetenschap de vraag naar wat goede zorg is te weinig stelt.
evidence-based Vertaling naar Nederlands voorbeelden Engels Reverso Context.
In co-creation we develop instruments to measure safety along with evidence-based interventions that reduce the number of incidents and accidents during work. In cocreatie ontwikkelen we meetinstrumenten voor veiligheid, en evidence-based interventies die het aantal incidenten en ongevallen tijdens werk verminderen.
Ocasys: Toon vak Evidence-based interventions.
-can articulate what a treatment protocol is and how these are used in clinical practice. -can provide arguments to convince practitioners to implement a specific evidence-based treatment in their setting. Evidence-based interventions play a crucial role in the entire health care sector.
Evidence based medicine: betekenis voor de farmacotherap - Ge-Bu.
Bij de interpretatie daarvan dient men bedacht te zijn op diverse valkuilen. Zo krijgt een bepaalde uitkomst pas betekenis voor de praktijk wanneer de absolute risicovermindering en het' '' Number Needed to Treat' '' worden bepaald, zodat de klinische relevantie kan worden vastgesteld. Toch is de vraag naar het klinisch bewijs en of dit van toepassing is op de situatie in de eigen spreekkamer slechts een onderdeel van het totale hulpverleningsproces. Er aan vooraf gaat de vraag wat precies het probleem van de patiënt is. Voor het te volgen beleid is immers ook diens oordeel over de voorgestelde interventie en het te verwachten effect van belang, zodat arts en patiënt gezamenlijk een keuze kunnen maken. fabr, Alka-Seltzer, Aspirine, Aspro, Rhonal. Number Needed to Treat. Het aantal patiënten dat men gedurende een bepaalde periode moet behandelen om één bepaalde gebeurtenis te voorkomen. Sackett DL, Richardson WS, Rosenberg W, Haynes RB. Evidence-based medicine, how to practice and teach EBM.
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid Evidence Based Practice, wat is dat?
Of: EBP is zo rigide, er is geen ruimte om, op basis van je ervaring, in een specifiek gezin af te wijken van de regels. Veel van die reacties maken duidelijk dat EBP vooral wordt opgevat als 'een' praktijk die gebaseerd is op bewijs.

Contacteer ons