Meer resultaten voor evidence-based

evidence-based
Evidence Based Practice. Group.
EBP gaat uit van 3 belangrijke domeinen; De klinische expertise van de zorgprofessional, de voorkeuren en waardes van de patiënt en de aanwezige wetenschappelijke evidentie. Veelal wordt er, als men spreekt over EBP, veel nadruk gelegd op de wetenschappelijke evidentie.
Evidence-based werken - ZonMw Digitale Publicaties.
Echter, onder invloed van de andere interventies binnen de integrale aanpak en een andere en aan verandering onderhevige context zal de evidence-based interventie niet dezelfde resultaten geven als voorheen. Goed beschreven evidence-based interventies geven zicht op de achterliggende theoretische aannames en principes.
Evidence-based practice - Wikipedia.
Daarnaast is het waarschijnlijk dat de werkzaamheid van evidence-based methoden maar voor een klein deel misschien 15, 1 uit de methode zelf voortkomt en voor meer dan 35 uit de responsiviteit van de hulpverlener en 40 vanuit de client zelf.
evidence-based practice Nursing voor verpleegkundigen.
Evidence based practice EBP is het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van het beste bewijsmateriaal evidence dat op dat moment beschikbaar is. EBP helpt verpleegkundigen wetenschappelijk verantwoorde beslissingen te nemen. Evidence-based practice EBP bestaat uit vijf stappen die de verpleegkundige moet doorlopen om tot een goed afgewogen oordeel te komen.:
1 Wat is Evidence Based Practice? VAR Limburg.
Evidence Based Practice EBP is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. De praktijk van evidence-based practice impliceert het integreren van individuele klinische expertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is, in combinatie met de voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt.
Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice mijn-bsl.
Binnen TvZ wordt EBP naar een nog hoger niveau getild en breed onder de aandacht gebracht. Een mooie stap, want EBP is niet meer weg te denken uit de verpleegkundige praktijk én is belangrijk voor de verdere professionalisering van het vak van verpleegkundigen.
Evidence-based werken is geen kwestie van top down of bottom up - Sociale Vraagstukken.
Kritiek op evidence-based werken. Het debat over evidence-based op socialevraagstukken.nl wordt al gauw verengd tot alleen een discussie over welke evaluatiemethode de beste is. Dat is problematisch, omdat verschillende bijdragen impliciete kritieken lijken te bevatten op het evidence-based werken. Zo merken Knijn en Hoogenboom op dat de transformatie van het sociale domein het debat over evidence-based werken op scherp zetten.

Contacteer ons